Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Marijampolės apylinkės teismas
lt
En

NAUJIENOS

Teisme išspręstas ginčas dėl nekokybiškos prekės grąžinimo pardavėjui

Teisme išspręstas ginčas dėl nekokybiškos prekės grąžinimo pardavėjui
2019-07-29

Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose spręstas ginčas dėl nekokybiškos prekės – televizoriaus – grąžinimo pardavėjui.

Teismas nusprendė nutraukti tarp ieškovo (pirkėjo) ir atsakovo (pardavėjo) sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį dėl televizoriaus įsigijimo, įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovui už nekokybišką prekę sumokėtus pinigus, ieškovą  įpareigoti grąžinti atsakovui televizorių.

Ieškovas R.K. nurodė, kad elektros prietaisais prekiaujančioje parduotuvėje įsigijo televizorių, kuris praėjus pusės metų laikotarpiui ėmė gesti, todėl net keletą kartų kreipėsi į specializuotus servisus. Nepavykus tinkamai sutaisyti televizoriaus, negalėdamas juo naudotis pagal paskirtį, ieškovas pateikė prašymą atsakovui (pardavėjui) grąžinti jo už televizorių sumokėtus pinigus. Atsakovas ieškovo prašymo netenkino atsižvelgdamas į specializuotų  servisų išvadas, kuriose nurodyta, kad televizorius pratestuotas, veikia gerai, vartotojo nurodyti gedimai nepasireiškia. Ieškovas, nesutikdamas su  atsakovo sprendimu, kreipėsi Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau – VVTAT), tačiau komisija priėmė nutarimą ieškovo reikalavimą – nutraukti prekės pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, pripažinti nepagrįstu ir jį atmetė. Ieškovas, nesutikdamas su komisijos nuomone, pasinaudodamas įstatymo suteikta teise ginčą spręsti teisme, kreipėsi į teismą su ieškiniu.

Atsakovo (pardavėjo) nuomone, dėl ieškovo reikalavimų nepagrįstumo tiek atsakovas, tiek VVTAT sprendė remdamiesi objektyviais televizoriaus funkcionalumo vertinimais. Nurodė, kad net du televizoriaus gamintojo įgalioti servisai pateikė tokią pačią išvadą, kad atlikus televizoriaus diagnostiką, gedimų nenustatyta, kad televizorius tinkamos kokybės, atlieka savo funkcijas. Analogiškai dėl televizoriaus tinkamumo naudoti sprendė ir VVTAT, atlikusi televizoriaus patikrinimą ir surašiusi patikrinimo aktą.

Teismas konstatavo, kad ginčas tarp ieškovo ir atsakovo iš esmės kilo dėl ieškovo, kaip vartotojo, reiškiamo reikalavimo atsakovui – pardavėjui nutraukti prekės pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Teismas sutiko su VVTAT komisijos nuomone, kad tarp ginčo šalių sudaryta vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis, kad vartojimo teisiniai santykiai yra pagrįsti vartotojų interesų prioriteto principu, į kurį būtina atsižvelgti kiekvienu konkrečiu tarp vartotojo ir verslo subjekto kilusio ginčo nagrinėjamu atveju. Pagal vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį pardavėjas – verslininkas įsipareigoja parduoti prekę pirkėjui – vartotojui, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti kainą. Vartojimo sutarčių atveju pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę. Nagrinėjamu atveju vartotojas yra fizinis asmuo, sudaręs sutartį su pardavėju vartojimo tikslais, o pardavėjas yra verslininkas, vykdęs komercinę veiklą.

Teismas atkreipė dėmesį, kad VVTAT nutarimas, kuriuo buvo atmesti ieškovo reikalavimai, pagrįstas vieno patikrinimo metu užfiksuotais duomenimis, televizoriaus techninis stovis buvo konstatuojamas patikrinimo dienai, kad nei anksčiau, nei vėliau po nustatytos patikrinimo dienos jis nebuvo apžiūrimas ir tikrinamas. Teismas pažymėjo, kad ieškovas, kaip rūpestingas pirkėjas, savo pareigas įvykdė tinkamai – už perkamą daiktą sumokėjo, garantiniu laikotarpiu ne vieną kartą kreipėsi į specialistus dėl gedimų šalinimo – gamyklinių parametrų atstatymo, vėliau, pakartotinai gendant televizoriui, pateikė jį taisyti servisui, kur buvo atliktas gedimo šalinimas – pakeista pagrindinė plokštė, po to kreipėsi į pardavėją dėl pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo ir pinigų grąžinimo. Teismas akcentavo, kad pagrindinė plokštė – tai pagrindinis kompiuterio komponentas, apjungiantis visas likusias detales į visumą. Visi likę kompiuterio elementai  - tiek vaizdo plokštės, tiek garso kortos, optiniai įrenginiai, darbinė atmintis, kietasis diskas ar net procesorius – yra tiesiogiai ar tam skirtais kabeliais jungiami prie pagrindinės (motininės) plokštės. Todėl pagrindinės plokštės gedimas yra ne menkavertis gedimas. Šios detalės pakeitimo fakto atsakovas nepaneigė. Nebuvo nustatyta ieškovo veiksmų, kurie galėjo sąlygoti nustatytą prekės sugadinimą. Teismas manė, kad atsakovas nepaneigė savo atsakomybės jokiais įrodymais, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad trūkumai atsirado dėl ieškovo kaltės.

Teismas sprendime apibendrino, kad vartotojas, kaip sutarties šalis, dėl objektyvių priežasčių – informacijos, patirties, laiko stokos ir kitų panašių aplinkybių yra nelygiavertėje padėtyje su kita šalimi – pardavėju ar tiekėju, todėl vartojimo sutarties institutas yra grindžiamas silpnesniosios sutarties šalies (vartotojo) teisinės apsaugos doktrina. Atsižvelgdamas į faktines aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad šio vartotojo (ieškovo) pažeistų teisių gynimo būdo taikymas atitinka proporcingumo principą, dėl ko ieškinys laikytas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintas.

Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

 

Kontaktai žiniasklaidai:

 

Giedrė Arbačiauskaitė

Marijampolės apylinkės teismo raštinės skyriaus patarėja

(atstovė ryšiams su visuomene ir žiniasklaida)

Tel. (8 343) 94090

El. p. giedre.arbaciauskaite@teismas.lt

https://marijampoles.teismai.lt/

Informacija atnaujinta 2019-07-29 16:16:58