Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Marijampolės apylinkės teismas
lt
En

Asmenų apklausos anketa 2020

1. Kokiu būdu kreipėtės į teismą (galite pasirinkti vieną, kelis ar visus atsakymo variantus, pasirinktus atsakymus):
4. Kita (įrašykite)
2. Teismo lankytojams pateikiamos aiškios nuorodos į teisme esančias patalpas (raštinę, teismo posėdžių sales ir kt.)
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
3. Teismo viduje informaciniuose stenduose, ekrane ar interaktyvioje lentoje pateikta informacija apie teismo posėdžius ir kt. yra aktuali
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
4. Teismo darbuotojų (ne teisėjų) apranga yra tvarkinga ir dalykiška
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
5.Teismo darbo laiku teismo raštinėje (Dokumentų priėmimo/išdavimo langelyje) visada esu laiku (iš karto) aptarnaujamas, jei laukimo nelėmė objektyvios aplinkybės (eilė, darbuotojo užimtumas aptarnaujant kitą asmenį ir pan.)
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
6. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) su manimi bendrauja pagarbiai ir dalykiškai
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
7. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) pagal savo kompetenciją aiškiai ir išsamiai atsako į man rūpimus klausimus (nevartoja man nesuprantamų profesinių terminų jų nepaaiškinę, žargono ir pan.)
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
8. Jei teismo posėdis atidedamas ar vėluoja, teismų darbuotojas (ne teisėjas) informuoja apie tai laukiančius asmenis, atsiprašo, nurodo vėlavimo priežastį ir kito posėdžio datą, laiką
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
9. Aptarnavimo teisme kokybė atitiko mano lūkesčius
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
10. Pateikite pastabų ir pasiūlymų, kaip gerinti asmenų aptarnavimą teisme:
11. Demografinė informacija:
12. Jūsų išsilavinimas:
13. Jūsų gyvenamoji vieta:
14. Jūsų lankymosi teisme priežastis:
Jei atsakėte "Kitas" pakomentuokite
15. Kaip vertinate galutinį teismo procesinį sprendimą: